Марина Романовна Черкашина-Губаренко

Ученики

marina-gubarenko

Захищені під керівництвом М.Р.Черкашиної-Губаренко дисертаційні праці

Докторські дисертації

 1. СТАХЕВИЧ Олександр Григорович. Мистецтво сольного співу в західноєвропейській опері ХІХ століття. (17.00.05 – Музичне мистецтво) – Київ –1997.
 2. ДРАЧ Ірина Степанівна. Аспекти вияву композит орської індивідуальності у сучасній культурі. (17.00.03 – Музичне мистецтво) – Київ – 2005.
 3. РЖЕВСЬКА Майя Юріївна. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у взаємодії та перетвореннях соціокультурних дискурсів. (17.00.03 – Музичне мистецтво) – Київ – 2006.
 4. ЧЕПАЛОВ Олександр Іванович. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру ХХ століття. (26.00.01 – Теорія та історія культури) – Харків – 2008.
 5. КОПИЦЯ Маріанна Давидівна. Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика. (17.00.03 – Музичне мистецтво) – Київ, 2009.
 6. САВИЦЬКА Наталія Владиславівна. Вікові аспекти композиторської життєтворчості. (17.00.03 – Музичне мистецтво) – Київ, 2010.
 7. ЄФІМЄНКО Аделіна Геліївна. Католицька меса першої половини-середини ХХ столітті: художньо-естетичні та літургійні аспекти.– Київ –2011.
 8. МЕЛЬНИК Лідія Олександрівна. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії (на прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення) (17.00.03 – Музичне мистецтво). – Київ – 2014.

 

Кандидатські дисертації

 1. КУКОЛЬ Галина Витальевна. Итальянская опера первой половины ХVII века. Драматургия. Стиль. Жанрообразующие процессы. (17.00.02 – музыкальное искусство) – Киев – 1989.
 2. ДРАЧ Ирина Степановна. Оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти в итальянской музыкально-театральной культуре эпохи романтизма. (17.00.02 – музыкальное искусство)  – Киев – 1990.
 3. ГЕЙВАНДОВА Карина Наримановна. Французская комическая опера эпохи романтизма. Проблемы жанрообразования. (17.00.02 –музыкальное искусство) – Киев – 1991.
 4. КУЧЕР Людмила Ивановна. Развитие студийных форм вокального образования на Украине и проблемы комплексного воспитания певца-актера в музыкальном вузе. (17.00.02 – музыкальное искусство)  – Киев –1991.
 5. СТАХЕВИЧ Олександр Григорович. Вчення про співацький голос в оперній культурі Італії ХVII – середини ХІХ століть (17.00.02 – музичне мистецтво) – Київ – 1993.
 6. ГНАТЮК Лариса Анастасівна. Микола Лисенко і Лейпцігська консерваторія? Німецька музично-теоретична школа як фундамент європейської музичної освіти. (17.00.02 – музичне мистецтво) – Київ – 1994.
 7. СЕРДЮК Олександр Віталійович. Музична драма „Король Рогер” К. Шимановського в контексті духовних пошуків епохи. (17.00.02 – музичне мистецтво) – Київ – 1995.
 8. ЕНСЬКА Олена Юріївна. Антична тематика ті діалог культур в оперній творчості Ш.Гуно. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 1995.
 9. ІЗВАРІНА Олена Миколаївна. Микола Лисенко і Петро Сокальський: „Майська ніч” М.Гоголя та гоголівська тема в українській опері. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 1996.
 10. САКАЛО Олена Василівна. Іспанія у художньому житті Європи ХVII –ХІХ століть та іспанська романтична драма у творчості Дж. Верді. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 1996.
 11. КОПОТЬ Ірина Євгенівна. Оперна творчість Г.Ф.Генделя в контексті ідей європейського просвітництва. (17.00.03 – музичне мистецтво)– Київ – 1996.
 12. ПАНАСЮК Валерій Юрійович. Опера в українській та російській культурі ХІХ-ХХ століття: інтертекстуальний аспект. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2001.
 13. ХАРАЛАМПІДУ Ліана Михаіл. Музична освіта у сучасній Герції: історія, проблеми, перспективи. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2001.
 14. ПЮРА Ірина Володимирівна. Біографічний міф митця початку ХХ століття в романі „Доктор Фаусту” Т.Манна. (17.00.01 – Теорія і історія культури) –  Київ – 2003.
 15. МУДРЕЦЬКА Лілія Григорівна. Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (на прикладі опер „Манон” та „Вертер”). (17.00.03 – музичне мистецтво) – Одеса – 2004.
 16. МЕЛЬНИК Лідія Олександрівна. Необарокові тенденції в музиці ХХ століття. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2004.
 17. РЯБЧУН Ірина Володимирівна. Критська музична традиція у розвитку новогрецької композиторської школи другої половини ХХ століття (на прикладі творчості Димитриса Капсоменоса). (17.00.03 – музичне мистецтво) – Одеса – 2006.
 18. БУЛКІН Арнольд  Ілліч. Фортепіанний дитячий альбом: шляхи становлення, поетика жанру. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2005.
 19. НАУМОВА Олена Анатоліївна. Містеріальний театр Рихарда Вагнера: „Парсифаль” та його сакральна драматургія. (17.00.01 – Теорія і історія культури) – Харків – 2006.
 20. КОНОНЕНКО Олена Володимирівна. Життєвий та творчий шлях Луїша де Фрейташа Бранку в контексті розвитку португальської музичної культури кінця ХІХ­ поч. ХХ століття. (17.00.03 – музичне мистецтво) –Харків – 2007.
 21. КОЗІНА  Ірина Вадимівна. Португальська музична культура від Середньовіччя до епохи романтизму. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Одеса – 2007.
 22. ІВАНИЦЬКА Яна Анатоліївна. Оперна вистава як семіотичний об’єкт. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2008.
 23. ВЕРКІНА Тетяна Борисівна. Актуальне інтонування як виконавська проблема. (17.00.03 – музичне мистецтво) –  Одеса – 2008.
 24. ДАНЬШИНА Віра Борисівна. Французький музичний театр між бароко та класицизмом (на матеріалі творчості Жана‑Батіста Люллі та Жана‑Філіппа Рамо). (17.00.03 – музичне мистецтво) –  Одеса – 2010.
 25. ЩОГОЛЄВА Олена Володимирівна. Романтична інструментальна фантазія у творчості Ф. Шуберта та Р. Шумана: шляхи становлення жанру. (17.00.03 – музичне мистецтво) –  Одеса – 2011.
 26. ГАНЗБУРГ Григорій Ізрайлевич. Пісенний театр Роберта Шумана. (17.00.03 – музичне мистецтво) –  Харків – 2011.
 27. ЯГОДЗИНСЬКА Ірина Олександрівна. Музичне та вербальне у процесі становлення художнього тексту (Р. Вагнер–Т. Манн–Б. Бріттен) (17.00.03 – Музичне мистецтво) – Одеса –2012.
 28. СИМЕОНОВА Юлія Віталіївна. Диригентська творчість К. Симеонова в музичному житті України (1946-1976) (17.00.03 – Музичне мистецтво)  – Київ – 2013
 29. СЕМІКОЗОВ Анатолій Анатолійович. Мандоліна у західноєвропейській культурі ХVIII століття в аспекті взаємодії оперної та інструментальної музики (на прикладах концертів А.Вівальді та Дж. Паізіелло) – (17.00.03 – Музичне мистецтво)  – Київ – 2014
 30. МОЛИБОГА Анастасія Вікторівна. Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні (17.00.03 – Музичне мистецтво) – Київ – 2016
 31. МОЦАР Олександра Вікторівна. Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музичного театру останньої третини ХХ- початку ХХІ століття. (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2016.
 32. ЗАБАРА Максим Володимирович. «Лейпцизька традиція» у європейській музичній освіті середини ХІХ– початку ХХ століття (на прикладі київської піаністичної школи). (17.00.03 – музичне мистецтво) – Київ – 2017.